com.tr domain ( alan adı ) kayıt

com.tr domain kayıt

Alan adınızı kayıt etmeden önce boşta olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

com.tr uzmanlık alanımız

.tr alan adlarını kayıt etmeye ve yönetmede nic.tr kuruluşu yetkilidir. Bu alan adlarının kayıt ettirilmesinde uyulacak şartlar ve kayıt yöntemleri yetkili kuruluş tarafından belirlenmektedir. “.com.tr” alan adları uzantıları genel olarak olarak ticari faaliyette bulunan veya ticari bir amaç için internette yer almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin internette belirli alanlarda sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla alan adı almak isteyen kişilerin kendilerini internette ifade etmesinin yollarını açmak, internetin ticari alanda kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.
.tr uzantılı bir domain kayıt ettirmek istiyorsanız müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar. Başvuru için gerekli olan işlemleri bizim aracılığımız ile gerçekleştirerek zaman kazanabilirsiniz. Labina olarak sizin adınıza alan adınızın bütün yönetimini üstlenir, tecrübe ve bilgi birikimimizle size kolaylık sağlarız.
Öncelikle belgeler konusunda dikkat edilmesi gereken husus, gerekli olan belgelerin, okunaklı, imza ve kaşeleri olmalıdır. En çok imza ve kaşe eksikliği veya okunaklı olmaması sebeplerinden dolayı başvurularımız geri çevrilmektedir. Gerekli düzeltmeler ile kabul edilmektedir. Fakat bu durum zaman almaktadır. Labina olarak tarafımıza gönderilen belgeleri eksiksiz şekilde ve özenle hazırlayarak müşterilerimizin zaman kaybını engellemekteyiz.
Başvuru için bize başvuru isteğini ve gerekli belgeyi faks veya email ile ulaştırabilirsiniz. Daha sonra size göndereceğimiz onay formunu imzalayıp tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu işlem sonrası gerekli olan belgelerin eksiksiz olması durumunda nic.tr başvurunun kabulunu kısa zamanda tarafımıza iletecektir.

com.tr uzantılı domain kayıt için istenen belgeler

 

 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,

 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”
 • Yukarı

  Labina Blog Banka Bilgilerimiz

  Facebook Twitter  Instagram  Google Plus
  SSL Certificate
  SSL Korumalı
  Labina Hosting
  1328 Sokak 4/5 A.Öveçler, 06460, Çankaya, Ankara.
  Çağrı Merkezi: +90 850 302 77 66